Deze webshop en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van My Bukovsky. Het is niet toegestaan om de webshop of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My Bukovsky.

De inhoud van deze webshop alsmede de inhoud van alle andere uitingen van My Bukovsky op internet, is met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door My Bukovsky wordt gepubliceerd per abuis onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. My Bukovsky behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is My Bukovsky niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop en social media via internet verzonden worden. My Bukovsky sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop of andere uitingen van Bukovsky op het internet.

 

 

stalen-heren-armband-dames-rvs-horloge-my-bukovsky-herenketting-staal-armband-stainless-steel-17cm-18cm-19cm-20cm-21cm-22cm-23cm-24cm-25cm-bracelet-men-women